Powieść polifoniczna

  • Źródłem powieści polifonicznej jest muzyka.
  • Jest to utwór, w którym głos w chórze albo orkiestrze jest samodzielny i równouprawniony wobec pozostałych.
  • Klasycznym przykładem takiej powieści jest „Zbrodnia i kara” F. Dostojewskiego.
  • Występuje „wielogłosowość” struktury artystycznej.
  • „Chór” jest świadomie niezestrojony, a żaden „z głosów” nie ma prawa do czołowej roli solowej, która decydowałaby o wszystkim i narzucała innym własne zdanie.
  • W literaturze polskiej przykładem jest trylogia Stanisława  Vincenza „Na wysokiej połoninie”.
  • Stanisław Vincenz (1888-1971),  prozaik i eseista, miłośnik i znawca Huculszczyzny i sztuki starożytnej Grecji.
  • W swej strukturze przypomina muzyczna technikę kontrapunktu.