Prawda rzeczywistości w utworach o charakterze dokumentalnym

Utwory aautorów, którzr doświadczyli okrucieństwa wojny obrazują i analizują zło, opisują także mechanizmy staczania się człowieka w otchłań zła, zniewalania prez system.

Są też świadectwem postaw ludzi, którzy zdołali się obronić przed utratą godności, wykazali się ponadto bohaterstwem i heroizmem.

Utwory te daję czytelnikowi podstawę i możliwość zadania pytania o prawdę rzeczywistości ukazaną w tym „wojennych” dziełach.

W zasadzie wszystkie opisują reczy taak straszne, że trudno posądzić autorów o tworzenie aż tak makabrycznej fikcji i zarzucić im kłamstwo historyczne, choć i takie zarzuty były im stawiane.

Niestety, utwory te  pokazują prawdę o życiu człowieka w nieludzkiej rzeczywistości.