Końcówki deklinacji żeńskiej rzeczowików

Przegląd końcowek deklinacji żeńskiej rzeczowników:

Przypadek Liczba
pojedyncza mnoga
Mianownik -a, -i, -Ø -y, -i, -e
Dopełniacz -y, -i -Ø, -i, -y
Celownik -e, -i, -y -om
Biernik -ę, -Ø -y, -i, -e (=M.)
Narzędnik -ami, mi
Miejscownik -e, -i, -y -ach
Wołacz -o, -u, -i, -y -y, -i, -e (=M.)