„Przyjaźń, o bracia”

„Przyjaźń o bracia, niech wiąże nas. W śpiewach wesołych czcijmy ją wraz” to piękne słowa o przyjaźni. Utwór związany jest z regionem Ślaska i jest tam popularny, niektóre źródła wskazują miejscowość Więcki. Za swój hymn wybrał go chór mieszany „Słowiczek”, liczący już 100 lat. Autorstwo tekstu ani melodii nie jest znane.

Przyjaźń, o bracia, niech wiąże nas!
W śpiewach wesołych czcijmy ją wraz;

W śpiewach wesołych czcijmy ją wraz!
Niewinnych uciech niesie nam plon,

Róże nam ściele ze wszystkich stron.
W jej kole mieszka wesela duch;

Ona pierś krzepi, wzbudza sił ruch.
Kiedy nam życie zatruwa los,

Ona łagodzi najsroższy cios.                                                                                                                                                                                                      Kiedy nam życie zatruwa los.