„Psałterz Dawidów” Jana Kochanowskiego

 • Jan Kochanowski przełożył z łaciny 150 biblijnych psalmów.
 • Był to przekład z przekładu – w oryginale utwory powstały w języku hebrajskim.
 • Dzieło jest arcydziełem liryki polskiej (wg badaczy to najlepszy polski przekład psalmów).
 • Znawcy przedmiotu wskazują na niezwykłą inwencję i kunszt poetycki.
 • „Psałterz” Jana Kochanowskiego był w czasach późnego renesansu i na początku baroku jedną z najpopularniejszych polskich książek.
 • W latach 1579-1641 doczekał się prawie 30 wydań.
 • Tytuł wydanego w 1579 r. zbioru „Psałterz Dawidów”  nawiązywał do tradycji głoszącej, że autorem wszystkich tych utworów jest król Dawid (co, jak dowiedli badacze Starego Testamentu, nie jest zgodne z prawdą).
 • Psalm cechuje melodyjność, rytmiczność i uroczysty ton.
 • Uniwersalną zasadą kompozycyjną tej hebrajskiej pieśni religijnej jest paralelizm elementów przeciwstawnych lub dopełniających się.
 • Kochanowski dokonał poetyckiej parafrazy biblijnych tekstów.
 • Wykorzystał przy tym różnorodne wzorce wersyfikacyjne.
 • Swe arcydzieło poeta uważał za ukoronowanie drogi twórczej.
 • O uniwersalności „Psałterza Dawidów” decydują jego ponadwyznaniowość (godzi różne systemy teologiczne i filozoficzne, bazuje na kulturze śródziemnomorskiej) i ponadczasowość (wydobywa wciąż aktualne aspekty sytuacji egzystencjalnej człowieka).
 • Ta uniwersalność skupiała się na człowieku i jego indywidualnych relacjach z Bogiem.
 • Z niezwykłą mocą ukazywała  różne przeżycia religijne, takie jak: rozpacz, bunt, pokorę, uwielbienie i zachwyt.
 • W wierszu dedykacyjnym skierowanym do mecenasa Piotra Myszkowskiego, napisał „I wdarłem się na skałę pięknej Kaliopy, gdzie dotychczas nie było znaku polskiej stopy”.
 • Poeta użył w „Psałterzu” 12 razy słowa kościół (tj. świątynia katolicka) i 12 razy słowa zbór (tj. zgromadzenie protestanckie).
 • Sporadycznie pojawiają się też wyrazy synagoga i bożnica oraz cerkiew.
 • Warto podkreślić, że cerkiew w XVI wieku nie był wyłącznie „przypisana” do świątyni prawosławnej.
 • Wszystkie określenia Boga (np. Pan czy Stwórca) są chrześcijańskie, inni tłumacze korzystali nieraz z innych określeń, np. nazw pogańskich – Jowisz.
 • Przyjętą w „Psałterzu” postawę religijną Jana Kochanowskiego nazywa się humanizmem chrześcijańskim.

 • Kaliope = muza poezji.
 • W 1580 roku ukazał się śpiewnik „Melodie na Psałterz polski”.
 • Muzykę do „Psałterza Dawidów” Jana Kochanowskiego skomponował Mikołaj Gomółka, najwybitniejszy polski kompozytor renesansu.
 • Utwory te śpiewali katolicy i wyznawcy innych religii, m. in. protestanci.
 • Psalmy ze śpiewnika Gomółki do dziś wykonują chóry.

Pomoc z http://www.lo1.opole.pl/images/MATURA_LEKTURY/RENESANS.pdf