Rękopis [manuskrypt]

  • Tekst zapisany ręcznie.
  • W zasadzie każde dzieło napisane ręcznie jest rękopisem.
  • Najdawniejsze rekopisy to inskrypcje na kamieniu, tabliczkach z gliny, na skorupach , np. żółwi czy zwojach papirusowych.