Satyryczność

  • Pojęcie odnosi się do prześmiewczych elementów utworu.
  • Wyraża się w ośmieszaniu i piętnowaniu określonych zjawisk, cech i postaw.
  • Funkcją utworu satyrycznego jest wpływ na odbiorcę i prezentacja zalecanego wzoru.
  • Osiąga się to poprzez obnażenie zjawisk uznawanych z perspektywy nadawcy za negatywne.