Sęp Szarzyński Mikołaj

Mikołaj Sęp Szarzyński

(ok. 1550, Rudna lub Zimna Woda koło Lwowa,  Ukraina – 1581, Wolica)

Poeta przełomu epok renesansu i baroku.

Tłumacz (np. Ludwika z Grenady).

Prekursor poezji metafizycznej (wykraczającej poza realne doświadczenia, łączącej refleksje teologiczne z filozofią, erotyką i problematyką intelektualną).

Wyznaczył nowe drogi w literaturze, nazywany jest patronem liryki intelektualnej.

Stawiany, ze względu na swą twórczość, tuż obok Jana Kochanowskiego.

Biografia twórcy nie jest w pełni znana.

Prawdopodobnie (!) protestant, naukę podjął na uniwersytetach  protestanckich  w Lipsku i Wittenberdze.

Studiował w latach 1565 -1567, wiele też podróżował.

Mieszkał i gospodarzył w majątkach pod Lwowem i Przemyślem.

Pisał w języku polskim, jak i w łacińskim, tworząc wiersze o tematyce humanistycznej, egzystencjalnej, religijnej, erotycznej.

Pisał o sensie życia w obliczu nieuchronnej smierci.

Zmarł najprawdopodobniej na gruźlicę.

Większość wierszy poety zaginęła, ocalone opublikował brat poety w 1601 roku w zbiorku pt. „Wiersze polskie”.

Najbardziej znane utwory to:

  • Sonet IV. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem (tytuł jest streszczeniem problematyki).
  • Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego (refleksje na temat rodzajów miłości).
  • Psalmu CXXX Paraphrasis. De profundis clamavi ad Te, Domine [Parafraza psalmu sto trzydziestego. Z głębokości wołałem ku Tobie, Panie].

Poeta ukazuje człowieka pełnego niepokoju, rozdartego wewnętrznie między tęsknotą do tego, co duchowe i święte, a pragnieniem rzeczy ziemskich.

Refleksje poety na sensem i celem ludzkiej egzystencji  cechuje intelektualna dyscyplina, dramatyzm i napięcie.

Poeta korzystał z formy sonetu, wiersza regularnego, sylabicznego z przejrzystym układem rymów.

Wprowadził wiele środków artystycznych, dynamizujących utwory.

Pozwalały także na własną interpretację.

Stosował:

  • kontrasty,
  • zmysłowe metafory,
  • inwersje,
  • paradoksy.