„Siedzi ptaszek na drzewie” Adama Asnyka

  • Wiersz, piosenka wyrażą zadumę i refleksję poety na zmarnowanym ludzkim życiem, które upływa na poszukiwaniu szczęścia.
  • Niestety nie tam, gdzie naprawdę można go odnaleźć, czyli w ludzkim sercu i wzajemnej miłości.
  • Ostatnia zwrotka stanowi przestrogę dla ludzi, ktorzy marnują swe wysiłki.
  • Rozczarowani ludzie są sobie sami winni, ponoszą przecież odpowiedzialność za własne postępowanie.
  • Nastrój wiersza jest poważny, nawet pesymistyczny i wynika z braku zaufania do ludzkiej mądrości i starań o to, by zdobyte bogactwo gwarantowało lepsze i szczęśliwsze życie.
  • Wiersz ma budowę strofkową, składa się z 5 zwrotek czterowersowych,.
  • Poeta zastosował rymy żeńskie, przeplatane (abab).

Siedzi ptaszek na drzewie
I ludziom się dziwuje,
Że najmędrszy z nich nie wie,
Gdzie się szczęście znajduje;

Bo szukają dokoła
Tam, gdzie nigdy nie bywa,
Pot się leje im z czoła,
Cierń im stopy rozrywa;

Trwonią życia dzień jasny
Na zabiegi i żale:
Tylko w piersi swej własnej
Nie szukają go wcale!

W nienawiści i kłótni
Wydzierają coś sobie —
Aż zmęczeni i smutni
Idą przespać się w grobie.

A więc, siedząc na drzewie,
Ptaszek dziwi się bardzo;
Chciałby przestrzec ich w śpiewie…
Lecz przestrogą pogardzą.