„Tango” Sławomira Mrożka [uwagi i reminiscencje]

  • Groteskowy dramat z 1964 roku.
  • Napisany lekko i interesująco.
  • Polski, europejski, zanurzony w tradycji kulturowej.
  • Prowadzi ku sensom uniwersalnym.
  • Dotyczy kryzysu europejskich wartości humanistycznych, rewolucji, która doprowadziła do kryzysu kultury duchowej i zwycięstwa władzy jako prymitywnej siły.
  • Utwór stał się parodią formy tradycyjnego gatunku, jakim był dramat rodzinny.
  • Rodzina przedstawiona została w sposób groteskowy na zasadzie kontrastu i napięcia dzięki zderzaniu przeciwstawnych wartości i postaw.
  • Mamy więc konflikt pokoleń i klas społecznych oraz problem władzy.
  • Świat jest zdegradowany, sprofanowany, nieludzki i śmieszno-groźny (a to wszystko stanowi domenę groteski!).