„Ten obcy” bohaterowie drugoplanowi

Marian Pietrzyk
 • Cioteczny brat Julka,
 • Wychowuje się w kochającej rodzinie,
 • Obowiązkowy, spokojny i zrównoważony,
 • Opanowany i sprawiedliwy, krytycznie ocenia Zenka po kradzieży,
 • Poważny, punktualny, koleżeński, słowny i prawdomówny,
 • Odważny, co pokazuje stając w obronie Zenka i Dunaja,
 • Bezinteresownie pomaga Zenkowi w poszukiwaniach krewnego.
Julek Miler
 • Najmłodszy z całej grupy przyjaciół,
 • Ma siostrę Helenkę i fajnego tatę,
 • Silnie związany jest z mamą,
 • Porywczy i impulsywny, przeciwieństwo Mariana,
 • Marzyciel o bujnej wyobraźni,
 • Naiwny i łatwowierny, bezpośredni i szczery w przyjaźni.
Ojciec Uli
 • Lekarz w Olszynach,
 • Opuścił matkę Uli, czego córka nie potrafi mu wybaczyć,
 • Bezskutecznie próbuje zbliżyć się do Uli.
Mama Pestki
 • Bohaterka epizodyczna,
 • Ma doskonały kontakt z córka,
 • Zawiedziona w chwili uzyskania informacji, że córka nie opowiedziała jej o wszystkim.
Dziadkowie Mariana i Julka
 • Bohaterowie epizodyczni,
 • Goszczą chłopców u siebie na wakacjach.
Pies Dunaj
 • Bohater zwierzęcy,
 • Nie ma pana,
 • Przestraszony i nieufny,
 • Prawdopodobnie był bity, nie zbliża się do dzieci, chociaż te mu serdecznie współczują,
 • Darzy zaufaniem jedynie Ulę,
 • Psa rozumie najlepiej Zenek, którego losy przypominają historię Dunaja.