Transfiguracja

Soplica, z powodu wyrzutów sumienia, przeistoczył się w Robaka.