Trzech króli czy Trzech królów

Nazwa święta  budzi pewne kontrowersje. Warto więc powiedzieć, że używana od wieków nazwa TRZECH KRÓLI jest  POPRAWNA.

Jak wyjaśniają znawcy przedmiotu zachowała się w tym przypadku, mimo ewolucji, starsza, archaiczna  końcówka „-i” po pierwotnie miękkim „l”,  choć rzeczownik król w wielu innych przypadkach przyjął końcówkę „-ów” jak wiele innych rzeczowników twardotematowych, dlatego  we wszystkich innych przypadkach i sytuacjach używamy formy „królów” (np. poczet królów polskich)

Nazwa tego kościelnego święta, przypadającego 6 stycznia, jest jedynym wyjątkiem, kiedy stosujemy formę „króli”.