Urbanizm

  • W sztuce to tendencja do ukazywania miasta miasta jako przestrzeni życia współczesnego człowieka.
  • Nadawana jest ranga tematu artystycznego pejzażowi miejskiemu i powszedniej ulicy.
  • Urbanizm kreuje nowego bohatera, człowieka w nieustannym ruchu, będącego w przypadkowych relacjach z innymi ludźmi, wmieszanego w niejako w życie miasta i cywilizacji.