Witalizm

  • Koncepcja naukowa i filozoficzna.
  • Nadaje kierunek i celowość wszystkim procesom biologicznym.
  • Siła żywotna, w znaczeniu potocznym.
  • Poczucie zachwytu nad życiem samym w sobie.
  • Jest to optymizm  wyrażany w sposób emocjonalny, często żywiołowy.