W zastępstwie

Nieraz pogoda, nieraz klasówka wymusza pewne sytuacje, kiedy uczeń chce opuścić szkołę. Niestety, muszą go zwolnić rodzice (opiekunowie). Potrzebna jest pisemna prośba lub osobiste stawiennictwo dorosłego. Bywają sytuacje, że uczeń sam to robi „nie chcąc kłopotać” tak nieważnymi sprawami rodziców. Oto przykład, wywołujący uśmiech na twarzy…, a osoba pisząca powinna zaprzyjaźnić się ze słownikiem.