Właściwa kolejność

Diogenes najpierw wypił wino, a później siedział w beczce.