Zalew w Borkowie [Świętokrzyskie]

Zalew w Borkowie należy do sztucznych zbiorników zaporowych. Zbiornik usytuowany jest w południowo – wschodniej części Polski, w województwie świętokrzyskim, powiecie kieleckim, na terenie wsi Borków należącej do gminy Daleszyce, o położeniu geograficznym:

  • 500 46’ 7” N
  • 200 45’17” E.

Został wybudowany w latach 1970-1971 w miejscu, gdzie znajdowało się istniejące rozlewisko rzeki Czarnej Nidy – Bielanki. Powstał w celu nawadniania łąk, które były położone powyżej zbiornika. W roku 1978 wykonano pogłębienie zbiornika. Zostały usunięte torfy z części dna zbiornika, dzięki czemu zwiększyła się jego pojemność z 519,1 tys.m3 do 685,6 tys.m3 (jednak na całkowite usunięcie torfów nie wystarczyło środków finansowych). Dlatego w wyniku przeprowadzonej kontroli stanu  zbiornika w dniu 23 lutego 1996 roku, inspekcja kontrolująca zbiornik stwierdziła, iż znajduje się on w nieodpowiednim stanie technicznym. Dalsze jego użytkowanie zagrażało zarówno życiu, jak i zdrowiu człowieka, środowisku oraz bezpieczeństwu mienia.

   

Przyczyną powiększenia zbiornika była także  powódź, która  wystąpiła w lipcu w roku 2001. Niespodziewane i gwałtowne podniesienie wody zniszczyło zbiornik w Borkowie. Nastąpiło przerwanie zapory czołowej w rejonie jazu piętrzącego po obu jego stronach na szerokości ok. 10 i 20 m, oraz zapory bocznej na styku z zaporą czołową w dwóch miejscach, na łącznej długości ok. 20 m.

Zwiększono objętość, co pozwoliło na retencję większej ilości wody, umożliwiając zmniejszenie fali powodziowej oraz podniesienie atrakcyjności terenu. Odbudowany zbiornik w Borkowie jest obecnie zbiornikiem wielofunkcyjnym, pełni zarówno rolę przeciwpowodziową, jak i rekreacyjną.