Czy tu - czy tam - czytam!

„Piechota”

Przepiękna pieśń piechoty funkcjonuje także pod tytułem „Szara piechota” oraz „Maszerują strzelcy, maszerują”. Powstała około 1918 roku i jest wyjątkowo popularna  wśród utworów żołnierskich. Trudno ustalić jej autorstwo, które przypisuje się Leonowi Łuskino,  legioniście, w […]

Czy tu - czy tam - czytam!

„Jeszcze jeden mazur dzisiaj”

„Jeszcze jeden mazur dzisiaj”, pieśń funkcjonująca też pod tytułem „Ostatni mazur”. Autorem słów jest Ludwik Ksawery Łubiński, znany adwokat, który walczył w powstaniu styczniowym, m.in. w bitwie pod Szklarami (5 kwietnia 1863) oraz pod Kobylanką […]

Czy tu - czy tam - czytam!

„Boże, coś Polskę”

„Boże, coś Polskę” to katolicka pieśń patriotyczna, hymn, który wcześniej nosił tytuł „Hymn Królestwa Polskiego w pierwszą rocznicę jego powstania wojsku polskiemu do śpiewu przez Wodza Naczelnego podany” jako hołd dla cara Aleksandra I, refren […]

Czy tu - czy tam - czytam!

„Rozkwitały pąki białych róż”

„Rozkwitały pąki białych róż”,  piękna polska pieśń wojskowa i patriotyczna, funkcjonuje również pod tytułem „Białe róże” (ma także wiele wersji tekstu). Powstała około 1918 roku, autorem słów jest Kazimierz Wroczyński, (polski pisarz i dziennikarz) oraz […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Pieśń nad pieśniami”

W skład Starego Testamentu (Biblii) wchodzi poetycka księga, której autorstwo przypisywano błędnie królowi Salomonowi. Jej czas powstania datuje się na okres między VII a II wiekiem p.n.e. Sam tytuł wskazuje, że jest to pieśń, podkreślając […]

Brak grafiki
Epoki

Sztuka baroku

Głównym zamierzeniem sztuki było silne oddziaływanie na odbiorcę, wywołanie u niego zaskoczenia, zdziwienia, olśnienia i oszołomienia, bowiem dla kultury baroku ważne było głębokie przeżycie i uzewnętrznienie uczuć. Różnorodność emocji, często wzajemnie sprzecznych, którym chciano dać […]

Brak grafiki
Epoki

Barok w pigułce

Przyjmuje się, że barok to okres od końca XVI wieku do połowy XVIII wieku, w Polsce jego rozkwit przypadł na wiek VII. Nazwa zaczerpnięta została od słowa barroco, oznaczającego nieregularny kształt perły, co miało sugerować […]

Każdy może wejść do krainy sztuki

Pomnik Henryka Sienkiewicza w Kielcach

Henryk Sienkiewicz to kolejny z wielkich pisarzy związany z regionem świętokrzyskim,  szczególnie Oblęgorkiem – letnią rezydencją pisarza, otrzymaną od narodu w 1900 roku z okazji 25-lecia pracy literackiej. Pomnik Henryka Sienkiewicza w Kielcach usytuowano przy placu […]

Każdy może wejść do krainy sztuki

Pomnik Armii Krajowej w Kielcach

Pęknięty Łuk Triumfalny, czyli Pomnik Armii Krajowej,  znajduje się na Skwerze Stefana Żeromskiego, odsłonięty został 20 sierpnia 2005 roku, a  jego autorem jest prof. Wincenty Kućma. Monument wykonano z brązu, ma wysokość 6 m, a […]

Każdy może wejść do krainy sztuki

Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach

Stefan Żeromski to pisarz związany z Kielcami i regionem Gór Świętokrzyskich.  W części budynku, w murach którego pisarz pobierał nauki, istnieje od 1964 roku Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego. Powstało dla upamiętnienia 100. rocznicy urodzin […]