Brak grafiki
Motywy literackie

Kat

Kat, ktoś kto wykonuje wyroki śmierci, potocznie człowiek, którego postępowanie wobec innych cechuje okrucieństwo. Biblia (nowy Testament, Mitologia, Sz. Szymonowic, „Żeńcy”, W. Szekspir, „Makbet”, W. Szekspir, „Ryszard III”, Wolter, „Kandyd”, G. G. Byron, „Giaur”, A. […]

Każdy może wejść do krainy sztuki

Muszla koncertowa w Krynicy-Zdroju

Muszla koncertowa to budowla zabytkowa, która w obecnym stanie zbudowana została w latach 20. ubiegłego wieku. Zastąpiła wówczas drewniany podest z ochronnym daszkiem. Od tamtego czasu nie zmieniła swojego kształtu, jedynie konserwowana i systematycznie odnawiana. Usytuowana […]

Każdy może wejść do krainy sztuki

Aleja Gwiazd w Krynicy-Zdroju

Wzorem innych miast Krynica-Zdrój stworzyła Aleję Gwiazd, poświęconą artystom i zasłużonym osobom związanym z Festiwalem im. Jana Kiepury. Pamiątkowe tablice poświęcono Janowi Kiepurze, jego żonie  Marcie Eggertt, Stefanowi Półchłopkowi, Bogusławowi Kaczyńskiemu i innym artystom. Niektóre […]

Brak grafiki
Fleksja

Odmiana nazw własnych

Wiele nazw geograficznych i nazwisk uległo spolszczeniu i odmieniają się według polskich zasad, np. Szekspir, Szopen W przypadku odmiany, oryginalnych nazwisk i nazw geograficznych, stosuje się zasadę ich odmiany, jeśli da się je włączyć do […]

Brak grafiki
Ortografia

Pisownia wielkich literą

Wielką literą piszemy: Imiona, nazwiska, pseudonimy, przydomki i przezwiska, imiona własne bogów, zwierząt, drzew, np. Mateusz Pikalski, Reks, Dąb Bartek, Nazwy mieszkańców terenów geograficznych, krajów, części świata, planet, np. Kaszubi, Polak, Marsjanin, Nazwy członków narodów, […]

Brak grafiki
Epoki

Abc epoki oświecenia

Epoka w historii i kulturze europejskiej, która przypada na wiek XVIII. W Polsce oświecenie rozpoczęło się w latach 30.tych XVIII wieku, jednak jego rozkwit przypada na lata panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795), a okres schyłkowy […]

O języku na języku

Zaimki i ich podział

Zaimki tworzą klasę wyrazów bardzo zróżnicowaną pod względem gramatycznym i znaczeniowym. Zaimki dzielimy ze względu na znaczenie i ze względu na to, jaką część mowy zastępują. Rodzaj zaimków Rzeczowne Przymiotne Liczebne Przysłowne osobowe ja, ty, […]

Każdy może wejść do krainy sztuki

Ukwiecona Krynica-Zdrój

Krynica-Zdrój to wyjątkowo zielone i ukwiecone miejsce, ciekawe kompozycje kwiatowo-zwierzęce, i nie tylko, zachwycają spacerowiczów. Naprawdę klimatyczne miejsce z uspokajającymi fontannami., w tym tą multimedialną.