Język sprawozdawców sportowych

Skalpel

  Tnie piłką jak skalpelem po skosie (siatkówka mężczyzn)

Język sprawozdawców sportowych

Plastyka

  Zawodnik prezentuje małą plastykę w przemieszczaniu się po boisku (siatkówka mężczyzn).

Język sprawozdawców sportowych

Ustawienie

Zawodnik był w wyjątkowo agresywnej pozycji (siatkówka mężczyzn).

Ciekawostki i nie tylko

Podróż [symbolika]

Najczęściej utożsamiana jest z poszukiwaniem i dążeniem do celu. To dążenie to także droga do lepszego świata, własnej wewnętrznej doskonałości i poznania. Podróż to również symbol życia, jego zmienności, początku i kresu. Podróż symbolizuje psychiczne […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Beata ma brązowe oczy” Wojciecha Wiśniewskiego

Utwór to zbiór opowiadań z 1963 roku. Głównym bohaterem jest Marek Jasiński. W utworze tytułowym  Marek przeżywa fakt posadzenia go w jednej ławce z dziewczyną. Boczy się na Beatę, zwłaszcza dlatego, że stał się obiektem […]

Brak grafiki
Fonetyka

Kanał głosowy

Kanał głosowy to rozciągający  się od wiązadeł głosowych do warg układ rezonatorów. To przedsionek krtani, jama gardłowa, jama ustna i jama nosowa. Decydują one o barwie wytwarzanych przez człowieka głosek. Kształt poszczególnych rezonatorów zmienia się […]

Brak grafiki
O języku na języku

Izoglosa, izofona, izoleksa, izomorfa

Izoglosa to linia na mapie, która wyznacza zasięg terytorialny jakiegoś zjawiska językowego. Najczęściej dotyczy to cech gwarowych. Izoglosa dzieli się na izofony, izoleksy, izomorfy. Izofona– linia na mapie wyznaczająca zasięg jakiejś cechy fonetycznej lub fonologicznej. […]

Licz się ze słowami, czyli mów ładnie i poprawnie

Lapsus czy nie?

W jednym z marketów (można rozpoznać po etykiecie cenowej!) handlowcy chcą sprzedawać podludzi. Skojarzenia, szczególnie dla osób starszych i znających historię, mogą być naprawdę  nieciekawe. No cóż, takich mamy „wykształciuchów” jak to kiedyś powiadał trzeci […]

O języku na języku

Łańcuch [symbolika]

Wg starożytnych  Greków łańcuch jest symbolem potęgi Zeusa, przeznaczenia i ludzkiego losu (władca Olimpu używał go do wciągania ludzi na Olimp). Postrzegany jest głównie jako niewola, obowiązek, przywiązanie, duchowa więź i łączność. Jest także symbolem […]

Brak grafiki
Fonetyka

Inwariant

Element językowy postrzegany w analizie językowej jako coś stałego i niezmiennego. Jest przeciwieństwem wariantu, który bywa zmienny w różnych kontekstach. Inwariantem jest np. pojęcie fonemu w stosunku do jego wariantów fonetycznych.