O języku na języku

Tęcza [symbolika]

Uosobieniem tęczy w mitologii greckiej była Iris (Iryda). Tęcza symbolizowała łączność między światem bogów i śmiertelników. Ukazanie się tęczy Grecy postrzegali jako znak Zeusa. Także Żydzi i chrześcijanie postrzegali tęczę jako znak Boga, boskiej obietnicy, […]

Czy tu - czy tam - czytam!

„Ballada o samotności”

Refleksyjna piosenka pełna głębokich refleksji życiowych, pochodzi z początkowego okresu zespołu „Babsztyl” ( został utworzony w 1977 roku w Gdańsku jako zespół country przez studentów gdańskiej AWF , twórcy to Zbigniew Hofman, Ryszarda Wolbach i […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Notre-Dame” Juliana Przybosia

Wiersz ze zbioru „Równanie serca” (1938). Świątynia gotycka powstała w Paryżu, pw. Panny Marii, wznoszona w od XII do XIV wieku. Częściowo zniszczona poprzez pożar 15 kwietnia 2019 roku. Utwór należący do liryki bezpośredniej. Podmiot […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Niektórzy lubią poezję” Wisławy Szymborskiej

Wiersz z tomu „Koniec i początek”  (1993). Przykład liryka refleksyjnej, bezpośredniej. Podmiot liryczny ujawnia się w ostatniej strofie. Wiersz ma charakter ironiczny,  przypomina poetycki żart. Nastrój  dopasowany jest do nastroju intelektualnej drwiny, gry. Składa się […]

Każdy może wejść do krainy sztuki

Pomnik poświęcony powstaniu listopadowemu [Kielce]

Na małym skwerku u zbiegu ulic Tarnowskiej i Zagórskiej stoi od 30 listopada 1981 roku pomnik poświęcony   powstaniu listopadowemu. Upamiętnia tworzenie oddziałów ochotniczych, pułku Krakusów,  który  w styczniu 1831 roku wyruszył  z Kielc do walki,  […]

O języku na języku

Deszcz [symbolika]

Symbolizuje w niektórych kulturach żałobę, płacz. Jest znakiem smutku i melancholii. Opady deszczu są oznaką działania bóstw, siły wyższej, przejawem błogosławieństwa lub bożej kary. Zeus w postaci deszczu dotarł do Danae. W przypadku kary za […]

Ciekawostki i nie tylko

Zimowanie

Żaba zimuje w ten sposób, że wskakuje do wody, rozciąga się na całą długość i zamarza.

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„My z dru­giej po­ło­wy XX wie­ku” Małgorzaty Hillar

Wiersz pochodzi  z tomu „Prośba do macierzanki. Erotyki” (1959). Stanowi przykład liryki bezpośredniej. Pod­miot li­rycz­ny ujaw­nia swo­ją obec­ność. Poetka mówi w imieniu pewnej zbiorowości. Ocenia ją krytycznie, choć sama do niej należy. Stwierdza, że mimo […]

Czy tu - czy tam - czytam!

„O tym, jak to jest”

Piosenka refleksyjna, egzystencjalna, życiowa z 2004 roku. Autorem tekstu jest Łukasz Majewski. Piosenka ze śpiewnika turystyczno-rajdowego, biesiadnego. Każdemu wolno marzyć, a przy piosence nastrój jest wyjątkowy.   Chociaż było pięknie w moim raju Chociaż nie […]