Brak grafiki
Epoki

Realizm socjalistyczny

Prąd literacki, który najwcześniej pojawił się w latach 30. XX wieku w ZSRR. Po II wojnie światowej w różnym stopniu i w różnych latach upowszechniał się w państwach tzw. obozu socjalistycznego. W ZSRR głosił konieczność […]

Brak grafiki
Epoki

Realizm magiczny

Nurt w powojennej prozie literatur Ameryki Łacińskiej. Godził realistyczną obserwację życia społecznego z formą daleką od zasad tradycyjnego realizmu. Reprezentował unikalne przejawy wyobraźni magicznej, ukazywał ludzką psychikę jako kłębowisko sprzecznych i śmiałych metafor i innych […]

Brak grafiki
Rodzaje i gatunki literackie, poetyka

Raptularz

Księga, w której prowadzi się odręczne zapiski. W XIX wieku i wczasach wcześniejszych służył do prowadzenia notatek na temat życia towarzyskiego, spraw rodzinnych. Zapisywano w nim także zasłyszane dowcipy i anegdoty. Obecnie raptularze traktowane są […]

Brak grafiki
Rodzaje i gatunki literackie, poetyka

Ramota

Krótki, narracyjny utwór. Jest zazwyczaj formą satyryczno-komediową. Popularny zwłaszcza w XIX wieku. W rozumieniu potocznym ramota oznacza dziś utwór artystycznie nieudany, tandetny.

Brak grafiki
Epoki

Psychoanalityczna krytyka

Popularny na Zachodzie nurt krytycznoliteracki, który odwoływał się do zasad psychoanalizy Sigmunda Freuda (1856-1939). W myśl jego teorii psychoanalityczna krytyka traktuje dzieło jako swoiście literackie odbicie psychiki autora, z wszechstronnym uwzględnieniem całej sfery kompleksów, podświadomości […]

Brak grafiki
Epoki

Pseudoklasycyzm

Kierunek w literaturze polskiej w pierwszych 30. latach XX wieku. Rozwijał się w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, stąd  oboczna nazwa klasycyzm warszawski. Stanowił w zasadzie kontynuację  założeń rodzimego klasycyzmu oświeceniowego, choć formalnie odwoływał się […]

Język sprawozdawców sportowych

Myślenie

  Zawodnik myśli, że ma czas na poprawę, a tu nie ma takiej możliwości (siatkówka mężczyzn).

Język sprawozdawców sportowych

Łokietek

  Atakujący gra na ugiętym łokietku (siatkówka mężczyzn).

Język sprawozdawców sportowych

Pozycja

  Zawodnicy gości są lekko pod meczem (siatkówka mężczyzn).

Język sprawozdawców sportowych

Zachowanie

  Trener Nysy zachowuje się głośno i dynamicznie wobec zawodników (siatkówka mężczyzn).