Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Reżyseria

Sposób przygotowania spektaklu teatralnego w myśl ogólnych założeń inscenizacji danego utworu. Reżyser jest jakby artystycznym kierownikiem spektaklu teatralnego. Jego najważniejszym zadaniem jest wypracowanie wspólnie z aktorami spójnej wizji artystycznej przedstawienia.

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

Reminiscencja literacka

odwołanie się w utworze literackim do innego utworu. Może to być na zasadzie dosłownego lub zmodyfikowanego cytatu bądź innych nawiązań stylistycznych, które wprowadzają określoną aurę emocjonalną. Zazwyczaj reminiscencja literacka dotyczy znanych utworów. Przykład: Tadeusz Różewicz, […]

Bohaterowie literaccy

Hypsipyle [mitologia]

Królowa wyspy Lemnos. Córka Toasa i Myriny. Kiedy kobiety lemnijskie , mszcząc się za niewierność, wymordowały wszystkich mężczyzn na wyspie, jedna Hypsipyle niepostrzeżenie ocaliła swego ojca. Jako córka króla została wybrana na królową wyspy. Później […]

Bohaterowie literaccy

Ajgestes [mitologia]

Nazywany też Egestesem. Król Sycylii, założyciel miast Segesta (albo Ajgesta), Eryks i Entella. Syn sycylijskiego boga -rzeki, Krimisosa i Trojanki Segesty (albo Ajgesty). Wg innej wersji mitu był to zamieszkały na Sycylii Trojanin, który udał […]

Ciekawostki i nie tylko

Postanowienie

Jacek postanowił, jak Tadeusz i Zosia dorosną – związać ich razem.

Ciekawostki i nie tylko

Ciąg

Całymi dniami pił po nocach.

Ciekawostki i nie tylko

Strój

Strój to mało, nawet kartofle bywają w mundurkach.

Ciekawostki i nie tylko

Wajcha

Amadeusz wajchę przełóż – niech Ambroży przełoży – mówi Adam już przekładam.

Brak grafiki
Epoki

Reflektor

Grupa poetów lubelskich związanych w latach 20. XX wieku z czasopismami „Lucyfer” (1921-1923) oraz „Reflektor” (1923-1925). Większość poetów  Reflektora hołdowała nastrojowej poezji, która unika rozbudowanych opisów i zdobyczy poetyckich Awangardy (krakowskiej). Najciekawszym przedstawicielem grupy był […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

Recepcja dzieła literackiego

Reakcja czytelnicza na konkretny utwór literacki. Wyraża się w jego poczytności i innych formach akceptacji (lub braku akceptacji). Zjawisko niesłychanie złożone, uwarunkowane historycznie i kulturowo. Masowa poczytność utworu nie przekłada się na rangę artystyczną dzieła […]