Ciekawostki i nie tylko

Wprawdzie

Kochanowski jabłek wprawdzie nie rodził, lecz go pan tak cenił jak najpłodniejszy szczep w hesperyjskim ogrodzie.

Ciekawostki i nie tylko

Wezwanie

Wstań Stalinie, Rosja ginie.

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Ogrodniczki” Jarosława Iwaszkiewicza

Przykład wiersza peonicznego. Peon III to w wierszu sylabotonicznym stopa czterosylabowa z akcentem na przedostatniej sylabie, będąca odpowiednikiem zestroju akcentowego, utworzonego czterosylabowego wyrazu. Panieneczki, mieszczaneczki podlewają ogródeczki, Posypują żółtym piaskiem drobne, kręte, wąskie steczki, Paniczyki […]

Brak grafiki
Rodzaje i gatunki literackie, poetyka

Epos antyczny

Odmiana eposu obejmująca greckie (epos homerycki) i rzymskie („Eneida|” Wergiliusza”) utwory nnapisane w epoce antyku. Uznawane od wieków za klasyczne dzieła gatunku.

Brak grafiki
Rodzaje i gatunki literackie, poetyka

Encyklika

Pismo papieża. Ogłaszane po łacinie. Skierowane do biskupów oraz wiernych kościoła katolickiego. Dotyczy spraw wiary, moralności, sposobu życia. Tytuł bierze sie od pierwszych sło0w tekstu.

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

Dystans narratora

W utworze epickim stosunek opowiadającego do świata przedstawionego. Narrator może: uzewnętrzniać swoje uczucia wobec bohaterów, oceniać ich postepowanie, utożsamiać się z nimi. Może także relacjonować wydarzenia w sposób  chłodny i obiektywny. Dystans narratora to „odległość […]

Brak grafiki
Epoki

Dulszczyzna

Termin pochodzący od nazwiska głównej bohaterki  utworu G. Zapolskiej („Moralność pani Dulskiej”). Kojarzy się z kołtunerią mieszczańską, zakłamaniem, obłudą, chciwością, pruderią, skąpstwem, apodyktycznością. Kojarzy się z dbałością jedynie o pozory zewnętrzne, czyli tzw. podwójną moralnością.

Ciekawostki i nie tylko

Serce [symbolika]

Najważniejszy organ człowieka, kojarzony zwykle z miłością i innymi uczuciami. Jest symbolem cierpienia i samotności człowieka. To także wyraz tęsknoty za czymś utraconym, której towarzyszą wspomnienia bliskie każdemu człowiekowi. Uważane także za symbol pracy człowieka […]

Bohaterowie literaccy

Pejto [mitologia]

Personifikacja Namowy. Uważana za córkę Ate, bóstwo z orszaku Afrodyty. Patronka wymowy, szczególnie u zakochanych. Jej świątynia znajdowała się na agorze w Sykionie. Imienia jej używano jako przydomka Afrodyty ni Artemidy. Rzymianie nadawali jej imię […]

Bohaterowie literaccy

Gracje [mitologia]

Staruszki. Trzy siostry. Bóstwa przedolimpijskie: Enyo, Pefredo i Dejno, których rodzicami byli Forkys i Keto. Od razu urodziły sie stare i siwe, wspólnie miały tylko jedno oko i jeden żab, który sobie przekazywały. Mieszkały na […]