Język sprawozdawców sportowych

Znów za rok matura…

Czas studniówek trwa, choć z pewnymi perypetiami, a to terminy nie te, a to coś się rodzicom  nie podoba.  Warto niektóre sprawy  właściwie zaplanować. Znaleźliśmy ogłoszenie informujące o spotkaniu,  patrzymy na nie jednak z politowaniem. […]

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Relacja

Rodzaj opowiadania o zdarzeniach i ich uczestnikach. Często przekazywana na żywo. Ma skrótowa formę  i luźna kompozycję. Zawiera elementy wyrażające emocje opowiadającego.

Epoki

Średniowieczni rycerze

Tworzyli ważną grupę społeczną. Z ich zdaniem liczyli się królowie i książęta. Bronili dóbr swego pana przed rabusiami,. Chronili chłopów i mieszczan. Kandydat na rycerza najpierw służył swemu panu jako paź. Uczył się jazdy konnej […]

Stylistyka, język jako narzędzie porozumiewania się

Zasady kulturalnej rozmowy

Traktuje swego rozmówcę z szacunkiem. Trzymuj podczas rozmowy kontakt wzrokowy z osobą, z która rozmawiasz. Stosuj zwroty  grzecznościowe. Unikaj słów, które mogłyby kogoś urazić lub wprawić w zakłopotanie. Formułuj swoje wypowiedzi w sposób jasny i […]

Każdy może wejść do krainy sztuki

Róg – instrument myśliwski

Instrumenty towarzyszyły człowiekowi od czasów prehistorycznych. Związane były z pierwszymi polowaniami zbiorowymi ludzi. Pierwsze miały postać prostych gwizdków i służyły porozumiewaniu się. Z biegiem czasu polowania usprawniano, dlatego istniała potrzeba porozumiewania się na duże odległości. […]

Brak grafiki
O języku na języku

Użycie dłuższych form zaimków osobowych

Dłuższych form zaimków osobowych używany: Na początku zdania, np. Jemu (nie mu!) wszystko sie podoba. Gdy na zaimek pada akcent logiczny, np. To tylko tobie (nie ci!) mogło się przydarzyć. W zdaniach, w kornych jedne […]

Brak grafiki
Rodzaje i gatunki literackie, poetyka

Opowiadanie obyczajowe

Przedstawia codzienne życie, zwyczaje czy zasady obowiązujące w jakimś środowisku, społecznosci.

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Wielki testament” Françoisa Villona

Powstał w 1461 roku. Dzieło liczy ok. 3 tysięcy wersów. Stanowi rodzaj rozrachunku poety z własnym życiem po pobycie w więzieniu. Bohaterem lirycznym jest przeciętny, „szary” człowiek (nie rycerz, święty czy król). Dawnie w poezji […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„lament świętokrzyski” [o tekście]

Pochodzi z rękopisu z 1470 roku, którego autorem był przeor benedyktyńskiego klasztoru Świętego Krzyża na Łysej Górze. Stąd nazwa utworu, jedna z kilku, bo ma też tytuły: „Posłuchajcie, bracia mili…”, Żale Matki Boskiej pod krzyżem”, […]