Licz się ze słowami, czyli mów ładnie i poprawnie

Świąteczny marketing

Sklepy kuszą wieloma świątecznymi dekoracjami i gadżetami, w dodatku co rok to wcześniej. Handlowcy proponują mnóstwo towarów w specjalnych cenach. Promocje gonią kolejne rabaty, więc duch świąt jest wszechobecny. Znaleźliśmy promocję choinek, cena przystępna, tylko […]

Ciekawostki i nie tylko

Fuzja

Był niebieskookim blondynem, więc miał ciemną cerę.

Ciekawostki i nie tylko

Na zastrzyk

Odwaliłeś się jak żaba na zastrzyk.

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Szum” Magdalena Tulli

Opowieść uznana za książkę najbardziej osobistą Magdaleny Tulli. Zaliczana jest do prozy wspomnieniowej, analizującej znaczące momenty życia. Autorka sięga w niej do wspomnień z dzieciństwa i dorosłego życia. Utwór jest próbą rozmowy i rozliczenia się […]

Brak grafiki
Ciekawostki i nie tylko

Postawy [introwertyk i ekstrawertyk]

Ludzie przyjmują różne postawy, można je obserwować w codziennym życiu, jak również w tekstach literackich. Najlepiej widać je w utworach autobiograficznych. Wskazuje się: postawę introwertyczną, introwertyk koncentruje się na własnych przeżyciach wewnętrznych, postawę ekstrawertyczną, ekstrawertyk […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Wieloryby i ćmy. Dzienniki” Szczepan Twardoch

Utwór stanowi zbiór tekstów z lat 2007-2015. Literacka opowieść o świecie współczesnym. Autor zamieścił w nich refleksje wywołane: osobistymi przeżyciami, odwiedzanymi miejscami, rozmowami ze spotykanymi ludźmi. Znaleźć można rozważania osobiste i pokoleniowe. Forma utworu przypomina […]

Brak grafiki
O języku na języku

Emocje [osamotnienie]

Człowiek odczuwa wiele emocji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Jedną z nich jest osamotnienie. Samotność może mieć wiele wymiarów: egzystencjalny, postrzegany przez pryzmat jednostkowego bytu i odrębności od innych, psychologiczny, tj. wskazujący, że człowiek nie […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Świat Zofii” Jostein Gaarder

Powieść o nastolatce (14 lat), która w specyficzny sposób odkrywa tajniki filozofii. Źródłem są listy od tajemniczej postaci. Głowna bohaterka poznaje w końcu swojego przewodnika, który odsłania przed dziewczyną: myśli starożytnych filozofów (m.in. Platona, Sokratesa), […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Jeżycjada” Małgorzaty Musierowicz

Cykli książek dla młodzieży. Prezentuje losy rodziny Borejków oraz ich przyjaciół, sąsiadów i znajomych. Są też losy innych postaci powiązanych w różnorodny sposób z głównymi bohaterami. Jeżyce to dzielnica Poznania, stąd korzenie cyklu. Autorka cyklu […]

Brak grafiki
O języku na języku

Nonkonformizm

Postawa sprzeciwu przeciw bezkrytycznemu uleganiu normom i opiniom obowiązującym w danym środowisku. Niezgadzanie się z panującymi zwyczajami, poglądami, zasadami.