„Bacz!” Jana Izydora Sztaudyngera

  • Utwór z gatunku fraszek.
  • Krotki, liczy zaledwie 2 wersy.
  • Poeta zastosował rymy parzyste.
  • Tematem fraszki jest przyjaźń.
  • Rozważania na ten temat stanowią pewien rodzaj ostrzeżenia przed przyjaźnią fałszywą.
  • Ten dwuwiersz można więc traktować jako sentencję, złotą myśl.

Ostroż­nie z przyjaciółmi, bo nieraz tak bywa,
Że przyjaźń – nie­przy­jaź­ni cieniutka pokrywa.