Sztaudynger Jan Izydor

Jan Izydor Sztaudynger

(28 kwietnia 1904, Kraków – 12 września 1970, Kraków)

Wybitny fraszkopisarz, poeta satyryk, teoretyk, znawca i propagator lalkarstwa, tłumacz.

Absolwent Prywatnych Polskich Kursów Gimnazjalnych na Morawach (wyjazd z rodziną ze względu na działania wojenne I wojny światowej) i w Krakowie, a także UJ (germanistyka, filologia polska) oraz Studium Pedagogicznego.

W 1927 roku zdobył tytuł doktora.

Odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Piechoty w Zaleszczykach

Debiut w 1923 broku w praskim  wydawnictwie „Di­va­del­ní li­sty”.

Działacz li­te­rac­kiej grupy „He­lion” oraz wydawnictwa pod tym samym tytułem. Inni współpracownicy to: Jerzy Braun, Mieczysław Jastrun czy Jerzy Stempowski.

Pracował jako nauczyciel (Dębica, Męskie Seminarium Nauczycielskie w Bydgoszczy, Seminarium Nauczycielskie im. Ewarysta Est­kow­skie­go w Poznaniu), wykładowca  teorii teatru lalek w Państwowej Szkole Wydziałowej w Poznaniu.

Pierwszy wydany tomik poezji  to „Dom mój” (1925).

Podczas okupacji aresztowany z rodziną, przebywał w obozie przejściowym, później przesiedlono ich do Malic (wieś niedaleko Sandomierza).

Po wojnie mieszkał w Szklarskiej Porębie, Łodzi, Zakopanem.

W 1944 roku  zaczął pracę w Urzędzie Kultury i Sztuki w Lublinie.

Był kierownikiem  Teatru Lalek „Biedronka” Ro­bot­ni­cze­go TPD Towarzystwa Przyjaciół Dziec.

Pracował jako referent li­te­ra­tu­ry w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wo­je­wódz­kie­go w Łodzi, a także  Centralnym In­sty­tu­cie Kultury.

Najbardziej znany z humorystycznych fraszek, których napisał około pięciu tysięcy

Wydał m. in (wybrane tomiki):

  •  „Ballady poznańskie” (1930),
  • „Ludzie” (1931),
  • „Kantyczki śnieżne” (1934),
  • „Strofy wrocławskie” (1947),
  • „Krople liryczne” (1959),
  • „Kasztanki” (1964).