Każdy może wejść do krainy sztuki

Teatrologia

Nauka o teatrze. Zajmuje si ę teorią i historią teatru. Ma powiązania z nauką o literaturze na gruncie wspólnych zainteresowań dramatem.

Każdy może wejść do krainy sztuki

Tendencje teatru renesansowego

W teatrze renesansowym są widoczne trzy główne tendencje: Dramat humanistyczny: Nawiązywał do wzorów antycznych. Przykładem może być Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego (1578). Utwór respektujący zasadę trzech jedności, a także jednoczesnego występowania na scenie nie […]

Każdy może wejść do krainy sztuki

Tragedia antyczna

Tragedia antyczna znajduje swój rodowód w greckich świętach na cześć Dionizosa zw. Wielkimi Dionizjami (miejskimi). Odbywającym się wówczas 5, 6-dniowym uroczystościom, towarzyszyły barwne korowody poprzebieranych za kozły z orszaku Dionizosa ludzi, wydających okrzyki – dytyramby […]

Każdy może wejść do krainy sztuki

Typologia znaków teatralnych

Znaki teatralne to elementarne jednostki wyrazu artystycznego sztuki teatralnej, czyli to, co jest wykorzystywane na scenie. Typologia znaków teatralnych Lp. Wyszczególnienie 1. Znaki będące elementem wypowiedzi aktora ·       Słowo ·       Intonacja ·       Śpiew 2. Znaki […]

Każdy może wejść do krainy sztuki

Widowisko teatralne

Inaczej spektakl. Odgrywane przedstawienie sceniczne, prezentowane określonej publiczności. Na efekt końcowy widowiska składa się wiele elementów: scenografia, muzyka, choreografia,  aktorstwo. W utworach dramatycznych również literatura. Osobą organizującą widowisko jest reżyser. Podstawowe odmiany widowiska to: dramat, […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Wielka reforma teatru

Przełom wieków XIX i XX (modernizm) przyniósł zmianę postrzegania teatru, zmieniło się również podejście do formy. Nazwano to zjawisko wielką reformą teatru. Powodem zmian były myśli i praktyka Richarda Wagnera (1813-1883), który stworzył dramat muzyczny […]

Każdy może wejść do krainy sztuki

Wybrani reformatorzy teatru

Koniec wieku XIX przyniósł w dziedzinie teatru ogromne zmiany. Prąd odnowy teatru, głoszący postulaty uznania teatru za autonomiczną sztukę, ideał gry zespołowej, zyskał nazwę reformy teatru. Do najwybitniejszych postaci w tej mierze należą: Meiningeńczycy – […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Z teatrem za pan brat

Wspomnienia – te dopiero mają wartość, dlatego wracam do przeszłości, kiedy opisywałam jedną ze swych fantastycznych klas, choć tak naprawdę wszystkie były niezwykłe. Ma się to szczęście do niezwykłych ludzi. Przytaczam w tym miejscu mój […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Zasady rządzące tragedią antyczną

Zasada trzech jedności: miejsca, akcja rozgrywa się w jednym miejscu, czasu, akcja może trwać jedną dobę, akcji, ogranicza sie do jednego wątku. Zasada nieprzedstawiania krwawych scen: W przypadku, gdy miały się pojawić informował o tym […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Znaki teatralne – krótkie co nieco

Słowo, pełni funkcję komunikacyjną między sceną a widownią, a także samymi aktorami. To także doskonałe narzędzie aktora, dzięki któremu wpływa na widza, wychowuje go, poucza, bawi, jest wzorcem. Istotne w tym przypadku jest operowanie głosem […]