Drzewucki Janusz

Janusz Drzewucki

(6 grudnia 1958,  Kruszwica)

Poeta, dziennikarz, krytyk literacki.

Absolwent polonistyki na UJ w Krakowie, przez pewien czas asystent w Instytucie Filologii Polskiej UJ.

Wydawca i redaktor miesięcznika „Twórczość”, gdzie regularnie publikuje swooje recenzje.

adebiutował w „Życiu Literackim”  w 1979.

Przewodniczący jury Nagrody Literackiej m. st. Warszawy.

Współpracuje z  Zakładem Rękopisów Biblioteki Narodowej.

Wielokrotnie nagradzny i odznaczany.

Autor m.in.:

POEZJA

 • „Ulica Reformacka. Wiersze z lat 1980–1986”, 1988,
 • „Starożytny język”, 1989,
 • „Podróż na południe. Wiersze z lat 1986–1995”, 1995,
 • „Światło września. 77 wierszy dawnych i nowych”, 1998,
 • „Wiersze wybrane”, 2010,
 • „Dwanaście dni”,  2013,
 • „Rzeki Portugalii”,  2016.

PROZA

 • „Życie w biegu” ,  2015.

KRYTYKA LITERACKA

 • „Chaos i konwencja”, 1988,
 • „Smaki słowa. Szkice o poezji”, 1999,
 • „Akropol i cebula. O Zbigniewie Herbercie”, 2004,
 • „Stan skupienia. Teksty o prozie”, 2014,
 • „Charakter pisma. Szkice o polskiej poezji współczesnej”, 2015,
 • „Środek ciężkości. Szkice o współczesnej liryce polskiej”, 2016,
 • „Lekcje u Różewicza”,  2018,
 • „Obrona przypadku. Teksty o prozie 2”,  2018.