Klasztor Sióstr Klauzurowych Bernardynek w Św. Katarzynie [Świętokrzyskie]

Klasztor należy do Sióstr Bernardynek (zakonu założonego w 1209 roku przez św. Franciszka z Asyżu). Historia sióstr Bernardynek w Polsce zapoczątkowana została w 1459 roku, pierwszym życiem zamkniętym w Krakowie, na Stradomiu. W Świętej Katarzynie siostry pojawiły się w 1815 roku decyzją kapituły w Paradyżu.

Klasztor, w którym obecnie siostry mieszkają był wielokrotnie przebudowywany, choćby ze względu na pożary czy zmianę przeznaczenia (np. miejsce pobytu dla kobiet skazanych administracyjnie czy dom poprawczy dla kobiet zamieszanych w sprawy polityczne). W pewnym okresie władze zakazały nowicjatu, licząc na naturalne wymarcie. Sytuacja zmieniła sie na poczatku XX wieku (1905).

Klasztor (do II wojny światowej) utrzymywał się z jałmużny i posagów nowych sióstr. ,W okresie okupacji siostry wspomagały rezydujących w pobliskich lasach partyzantów. W latach 1925-1962 siostry z pomocą tercjarek prowadziły szkołę dla dziewcząt, ucząc gotowania, szycia, haftu.

Obecnie zakonnice opiekują się kościołem i klasztorem, a przede wszystkim modlą się – w intencjach proszących o to ludzi, Ojczyzny, Kościoła, Ojca Świętego.

Więcej na ten temat https://bernardynkiklauzur.wixsite.com/swietakatarzyna