Liść [symbolika]

 • Liście zielone to symbole roślinności (flory) i życia, nadziei, cnoty sprawiedliwości, rozwagi, duchowego rozwoju.
 • Liść uschnięty i opadły symbolizuje wygasłe uczucia,  grzechy, starość, przemijanie i śmierć.
 • Liść figowy to biblijny symbol wstydu, utraty niewinności.
 • Biblijny liść to także symbol lekarstwa (liście z drzewa żywota).
 • Lipowe liście to literacki symbol ochrony, cienia.
 • Wiele liści to symbol wielości, tłumu, ogromu.
 • Drżące liście  symbolizują strach, obawę, trwogę;

Odniesienia znaleźć można:

 • Homer, „Iliada”,
 • „Księga Eklezjastyka” 14,18,
 • „Księga Przypowieści” 11,28,
 • „Psalm” 1,3,
 • „Psalm” 36, 1-2,
 • „Proroctwo Izajasza” 64,4,
 • „Genesis” 3,7,
 • „Objawienie św. Jana” 22,2
 • Z. Krasiński, „Nie-Boska komedia”,
 • J. Słowacki, „Kordian”,
 • A. Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”,
 • M. Konopnicka, „W zielone”,
 • J. Kochanowski, „Na lipę”,
 • B. Leśmian, „Z lat dziecięcych”.

 

 

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.