„O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem” Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego

 • Według Szarzyńskiego człowiek jest słaby, niezdecydowany i pełen lęków.
 • Taki obraz odnaleźć można właśnie w przedstawionym sonecie IV.
 • Ludzkie życie zostało zobrazowane jako nieustająca walka o zbawienie.
 • podmiot liryczny jest zmuszany do walki wbrew swej naturze.
 • Podejmuje walkę z szatanem, wspieranym przez moce piekielne.
 • W utworze nazwany został „srogi ciemności hetman”.
 • Odwodzeniu człowieka od Boga służą, oprócz szatana, pokusy ziemskie.
 • Dotyczy to wszelkich dóbr materialnych i rozkoszy życia doczesnego, o które zabiega człowiek.
 • Kolejną przeszkoda do zbawienia jest ciało ludzkie, którym żądza wszelkie pokusy i potrzeby („zbiegłe lubości”).
 • Walka jest więc nierówna i podmiot liryczny stwierdza, że w tym boju człowieka wesprzeć musi Bóg.
 • Jedynie pomoc Boga może zapewnić człowiekowi zbawienie, czyli zwycięstwo ze wszystkimi przeciwnościami losu.

Pokój — szczęśliwość; ale bojowanie
Byt nasz podniebny: on srogi ciemności
Hetman i świata łakome marności
O nasze pilno czynią zepsowanie.

Nie dosyć na tym, o nasz możny Panie!
Ten nasz dom — ciało —, dla zbiegłych lubości
Niebacznie zajźrząc duchowi zwierzchności,
Upaść na wieki żądać nie przestanie.

Cóż będę czynił w tak straszliwym boju,
Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie?
Królu powszechny, prawdziwy pokoju

Zbawienia mego, jest nadzieja w tobie!
Ty mnie przy sobie postaw, a prześpiecznie
Będę wojował i wygram statecznie!