Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Wsi spokojna, wsi wesoła…” Jana Kochanowskieego

Pieśń XII, jedna z cyklu, Najbardziej osławiony (popularny) utwór, Wieś pokazana w utworze przypomina Arkadię, cudowną, idylliczną krainę, gdzie panuje ład, spokój i radość, Takie cudowne, beztroskie życie gwarantuje postępowanie, działanie, zgodne z rytmem natury, […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Pieśń o spustoszeniu Podola” Jana Kochanowskiego

Jest to Pieśń V, znana też jako “Wieczna sromota i nienagrodzona…”, Powstała około 1575 roku, Przedstawia skutki najazdu tatarskiego, kiedy doszło do ogromnego spustoszenia ziem polskich, Według zapisków w kronice Marcina Bielskiego do tatarskiej niewoli […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

“Muza” Jana Kochanowskiego

Pieśń „Muza” określana jest jako manifest poetycki Kochanowskiego, Jej powstanie datuje się na rok około 1567, Należy zauważyć elementy autobiograficzne, a nawet autotematyczne (Kochanowski opowiada o własnych ambicjach artystycznych,  dążeniu do doskonałości, zarówno w życiu codziennym, […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Pieśni” Jana Kochanowskiego

Jan Kochanowski pisał „Pieśni” przez całe swe życie, największy ich zbiór  ukazał się  pośmiertnie w 1586 roku (w opracowaniu samego poety), wydano go w drukarni Łazarzowej (Januszewskiej). Pisał je pod wpływem zachwytu pieśniami Horacego. We […]

Czy tu - czy tam - czytam!

„Odprawa posłów greckich” Jan Kochanowski

“Odprawa (załatwienie) posłów greckich”  to dzieło dramatyczno-teatralne, któremu historycy literatury nie wystawiają najwyższej oceny, podkreślając jej wartość jako pierwszej oryginalnej tragedii napisanej po polsku, Po temat dzieła Kochanowski sięgnął do legend o wojnie trojańskiej, Przeniósł […]