Czy tu - czy tam - czytam!

„Jak długo w sercach naszych”

Utwór znany jest też pod tytułami: „Jak długo na Wawelu” oraz „Zwycięży orzeł biały”. Piosenka powstała w zaborze austriackim (Kraków), tam pojawiła się pod nazwiskiem ks. Piątkiewicza, co prawdopodobnie związane było z cenzurą.  Większość źródeł […]

Ciekawostki i nie tylko

Płochliwy

Sukienka Zosi kryła ją tylko do piersi, dlatego Tadeusz się przestraszył.

Czy tu - czy tam - czytam!

„US Rangers” Hartmuta Schauera

Dziś proponujemy coś miłośnikom wojska i wojskowości. Książka Schauera, w tłumaczeniu Barbary Floriańczyk, jest próbą przedstawienia historii elitarnych oddziałów Rangers. Autor dokonał wyboru określonych zdarzeń, niemożliwe byłoby bowiem przedstawienie dokładnej historii rangerów. Niekiedy działalność tej […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Pan od przyrody” Zbigniewa Herberta

Wiersz z gatunku liryki refleksyjnej, składa się z 13 zwrotek, tematem jest niszcząca siła wojny, jej barbarzyństwo, wspomnienie dawnego nauczyciela, wyjątkowego i ważnego. Wiersz Zbigniewa Herberta pt. „Pan od przyrody” to utwór wolny, w którym […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Z głową na karabinie” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Utwory Baczyńskiego często są wyrazem chęci ucieczki poety od tak straszliwej rzeczywistości. Utwór ten  przynosi przeciwstawienie się czasom Apokalipsy spełnionej bezpiecznych i niefrasobliwych lat dzieciństwa, kiedy nie trzeba było obawiać się świata. Wiersz powstał w […]

Brak grafiki
Motywy literackie

Cygan

Cygan, Rom, dawniej prowadzący koczowniczy tryb życia, mnóstwo stereotypów na ich temat. C. K. Norwid, „Cyganie warszawscy”. J.I. Kraszewski, „Chata za wsią”. J. Harris, „Czekolada”. G. Garcia Marquez, „Sto lat samotności”. M. Pawlikowska-Jasnorzewska, „Wielki Wóz”. […]

Brak grafiki
Bez kategorii

Krucjata

Krucjata – wyprawa krzyżowa w obronie wiary. T. Tasso, „Jerozolima wyzwolona”. K. Vonnegut, „Rzeźnia numer pięć”. J. Andrzejewski, „Bramy raju”.M. Druon, „Królowie przeklęci”. J. Huizinga, „Jesień średniowiecza”.

Czy tu - czy tam - czytam!

„Marsz Mokotowa”

Popularną i piękną piosenkę  stworzył Mirosław Jezierski, pseudonim „Karnisz”. O skomponowanie melodii poprosił swego znajomego, ppor. Jana Markowskiego, pseudonim „Krzysztof”, zastępcę dowódcy kompanii saperów. Panowie znali się wcześniej, Jezierski wiedział ponadto, że Markowski współpracuje z […]

Brak grafiki
O języku na języku

Użycie małej litery

MAŁĄ LITERĄ piszemy wszystkie wyrazy pospolite, między innymi: nazwy dni tygodnia, miesięcy, okresów kalendarzowych, epok i prądów literackich, kierunków filozoficznych i kulturalno-artystycznych (np. poniedziałek, październik, romantyzm, realizm), nazwy wydarzeń dziejowych (np. powstanie listopadowe), pojęcia i […]