Brak grafiki
Twórcy i ich biogramy

Koźmian Kajetan

Kajetan Koźmian ( 31 grudnia 1771, Gałęzów –  7 marca 1856, Piotrowice) Poeta, tłumacz, pamiętnikarz, prawnik. Referendarz Rady Stanu Księstwa Warszawskiego. Przedstawiciel obozu klasyków warszawskich. Kształcił się w Zamościu i Warszawie. Wybrane dzieła: „Wiersze” z lat […]

Brak grafiki
Bohaterowie literaccy

Nestor

Postać z „Iliady” Homera. Bohater epizodyczny. Syn Neleusa. Jeden z najstarszych wodzów greckich. Doświadczony, cieszący się aitoryterem, sudzielający ważnych rad. Próbował pogodzić Agamemnona z Achillesem, ale skończyło się to fiasdkiem. Mediował z Achillesem na temat […]

Czy tu - czy tam - czytam!

„Hej, sokoły”

Pieśń „Hej, sokoły” to popularny utwór weselny i biesiadny. Szczególną popularność pieśń zdobyła w okresie działań wojennych (wojna polsko-bolszewicka, 1920).  Autorem ballady „Hej, sokoły” jest polsko-ukraiński poeta i kompozytor Tomasz Padura. Popularna jest również na […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Ferdydurke” Witolda Gombrowicza [istotne pytania powieści]

„Ferdydurke” ma charakter filozoficzny. Obrazuje ludzką egzystencję i sposoby istnienia, funkcjonowania człowieka w świecie. Stawia pytania egzystencjalne. Pyta o istotę bycia i wolność. Przedstawia teorię, że człowiek jest zawsze uwikłany w formę. Forma ta to […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Ferdydurke” Witolda Gombrowicza [o „gębie” słów kilka]

„Gęba” w powieści jest przeciwieństwemn twarzy. Warto podkreślić, że każda twarz stanowi indywidualność, niepowtarzalny znak człowieka. Twarz stanowi obraz wnętrza jednostki, ilustruje myśli i emocje danego człowieka. W „Ferdydurke” twarz to rodzaj maski zasłaniającej prawdziwe […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Ferdydurke” Witolda Gombrowicza [parodia]

W „Ferdydurkę” parodia jest wszechobecna. Parodiowane są różne gatunki literackie, np. powieść o dojrzewaniu, (szczególnie popularna w dwudziestoleciu międzywojennym), a także powieść rodzinna i środowiskowa. Parodystyczny charakter odnaleźć można: Dwór Hurleckich, nawiązanie do „Przedwiośnia”, Elementy […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Ferdydurke” Witolda Gombrowicza [forma, sztuczność i umowność]

„Ferdydurke” obrazuje różne środowiska społeczne: szkołę, rodzinę nowoczesnych inteligentów, konserwatywny dwór ziemiański, srodowisko uczonych, snobistyczne elity. Wszystkie ostały przez Gombrowicza ośmieszone. Szkoła w jego ujęciu to tylko sposób zapewnienia pracy nauczycielom, którzy są ludźmi małego […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego [wydarzenia]

Najważniejsze wydarzenia: Nauka Marcinka w szkole elementarnej w Owczarach, pierwsze kontakty z rusyfikacją. Egzaminy wstępne do gimnazjum w Klerykowie, korepetycje u profesora Majewskiego. Mieszkanie na stancji, u „starej Przepiórzycy”, pierwsze kroki w gimnazjum. Śmierć ukochanej […]