Ciekawostki i nie tylko

O tym, co pług zostawił

Znalezione w sieci, „Przekrój” potraktował tę wypowiedź jako humor zeszytów, więc i my w tym dziale umieszczamy, ale to słowa „najważniejszego z ważnych” (od uczelnianych kawałów) podczas konferencji w sadzie (kwiecień 2020). Biednaś Polsko! mając […]

Brak grafiki
Rodzaje i gatunki literackie, poetyka

Antypowieść

Antypowieść, z francuskiego „nouveau roman” to inaczej nowa powieść. Jest o styl awangardowy w powieści, który pojawił się we Francji. Datuje się go na lata pięćdziesiąte XX wieku. Cech a charakterystyczną jest negacja konstrukcji tradycyjnej […]

Ciekawostki i nie tylko

Unia Europejska [dopłacamy czy zyskujemy?]

Tak wiele obecnie sporów dotyczy UE, jej przeciwnicy ciągle podkreślają, że  Polska nie korzysta nic na tej przynależności. Znaleźliśmy dokument Ministerstwa Finansów (MF), który wyjaśnia wszystko, warto wiedzieć o czym się dyskutuje!. To naprawdę nie […]

Czy tu - czy tam - czytam!

„Czarne oczy”

Taki tytuł piosenki nosi kilka (może nawet kilkanaście) utworów. Tę prezentowaną poniżej stworzyli Ivan Komarenko oraz Michał Szymański. Autorem melodii jest Łukasz Lazer, a wykonawcą jeden z autorów słów Ivan  Komarenko. Piosenka powstała w 2004 […]

Brak grafiki
Ciekawostki i nie tylko

Przypisy bibliograficzne

Są to objaśnienia do tekstu. Nieraz w przypisach umieszczane są komentarze autorskie. Przede wszystkich jest to jednak wskazanie autora słów, na które powołuje się ktoś piszący pracę, artykuł  itd. Kolejne przywołanie tego autora wymaga wskazania […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„O miłości” Jana Kochanowskiego

Fraszka z „Ksiąg pierwszych”. Ma charakter refleksyjny Jest przykładem liryki pośredniej, podmiot liryczny nie ujawnia się. Liczy 2 wersy, zrymowane parzyście, dokładnie. Każdy wers liczy 13 sylab. Tematem utworu jest potęga miłości. Stanowi niejako stwierdzenie, […]

Brak grafiki
Twórcy i ich biogramy

Tomkowski Jan

Jan Tomkowski ( 22 sierpnia 1954,  Łódź) Historyk literatury, prozaik, eseista, autor podręczników z dziedziny literatury polskiej i powszechnej. Profesor Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie. Zajmuje się literaturą i kulturą XIX wieku. Analityk literatury […]

Brak grafiki
Epoki

Asymilacja

Asymilacja to proces adaptacji. Może zachodzić w dziedzinie językowej, narodowej czy religijnej. Dotyczy najczęściej jednostek mniejszości narodowej, etnicznej, która jest wchłaniana przez kulturę dominującą na danym obszarze, terytorium.

Brak grafiki
Epoki

Etos mieszczański

Etos mieszczański to eksponowanie pracy, sumienności, obowiązkowości, oszczędności oraz rzetelności i uczciwości. W etos wpisany jest także rygoryzm moralny i przywiązanie do rodziny jako instytucji. Etos mieszczański stosunkowo silnie rywalizował w XIX wieku z etosem […]