Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza [świat przedstawiony]

„Quo vadis” odwołuje się do wartości uniwersalnych, podkreśla rolę chrześcijaństwa w kształtowaniu cywilizacji chrześcijańskiej. Ukazuje czasy schyłku Rzymu i jego wartości oraz zepsucie moralne, demoralizację władzy. Sienkiewicz sygnalizuje, że przyszłością Europy staną się ideały chrześcijaństwa. […]

Brak grafiki
Pisać każdy może

Istotne zagadnienia przy pisaniu wypracowania egzaminacyjnego

I. Realizacja tematu: czy wypracowanie jest zgodne z formą podaną w zadaniu? czy jest zgodne z tematem? II. Elementy twórcze: narracja jest logicznie prowadzona, logiczny układ wydarzeń, urozmaicona fabuła, obecność następujących elementów: opisu, charakterystyki bohatera, […]

Ciekawostki i nie tylko

Zależność

Mądry głupiemu ustępuje… i dlatego ten świat tak wygląda!

Ciekawostki i nie tylko

Wrażenia kolonijne

Rozmawiają dwie mamy po powrocie swoich pociech z wypoczynku wakacyjnego. Jedna z nich pyta: — No i jakie wrażenia przywiózł pani syn z kolonii? Druga odpowiada: — O wrażeniach jeszcze nie opowiadał, ale już wiem, […]

Brak grafiki
Fonetyka

Upodobnienia fonetyczne [asymilacja]

Upodobnienie głosek to zmiana w artykulacji głoski pod wpływem sąsiedztwa innych głosek. Powstaje na skutek przystosowania się narządów mowy biorących udział w artykulacji danej głoski o położenia, jakie narządy mowy przybierają przy wymawianiu głoski sąsiedniej. […]

Brak grafiki
O języku na języku

Wyrażenia, zwroty, frazy [przykłady]

Wyrażenia to połączenia wielowyrazowe o postaci grupy imiennej, bez orzeczenia. Fraza – związek wyrazów tworzący pewną całość znaczeniową i intonacyjną[, niekiedy również synonim zdania. Zwrot – grupa wyrazów, gdzie ośrodkiem  jest czasownik lub imiesłów przysłówkowy […]