Czy tu - czy tam - czytam!

„Chorał”

Pieśń napisana pod wpływem tzw. „rabacji galicyjskiej”, do której doszło w 1846 roku,  po upadku powstania krakowskiego, kiedy to za namową zaborców austriackich małopolscy chłopi, wśród których był również Jakub Szela, dokonali rzezi szlachty i […]

Brak grafiki
Epoki

Kubizm

Kubizm to kierunek w sztuce (malarstwie i rzeźbie) od 1907 do 1916 roku. Pojawienie się tego kierunku było rewolucją w sztukach plastycznych. Rozwinął się szczególnie we Francji. To jedyny kierunek w malarstwie, w którym całkowicie […]

Brak grafiki
Motywy literackie

Konflikt pokoleń

Konflikt pokoleń to sprzeczność poglądów, najczęściej dotyczy różnych pokoleń, dochodzi do niego w rodzinie, w świecie literackim czy politycznym. Stary Testament. Mitologia. Sofokles, „Antygona”. J. Kochanowski, „Na młodość”. A. Władysławiusz, „Do dzieci”. K. Brodzinski, „O […]

Brak grafiki
O języku na języku

Kropka przy liczebnikach porządkowych

Do liczebników porządkowych wyrażonych cyfra arabską lub rzymską nie dodajemy końcówek przypadków. zamiast  1-sze miejsce piszemy 1. miejsce lub I miejsce, po cyfrach rzymskich nie stawiamy kropki, po arabskich stawiamy  np. w takich przypadkach:  1.  […]

Brak grafiki
O języku na języku

Wprowadzanie cytatów w tok własnej pracy pisemnej

Cytaty są istotnym składnikiem pracy pisemnej, ponieważ  zwiększają siłę przedstawianych argumentów, są także dowodem na oczytanie autora pracy. cytaty można zapowiedzieć: Najlepiej potwierdzi to przysłowie, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. cytaty mogą być „zanurzone” […]

Brak grafiki
O języku na języku

Podstawowe cechy dobrego stylu

Podstawowe cechy dobrego stylu: komunikatywność, czyli sensowny tekst, zrozumiały dla odbiorcy. jasność i prostota, czyli logiczny porządek w budowie zdań, zwięzłość, czyli wykorzystanie tylu środków językowych, ile trzeba do sensownego przekazania informacji (treści), żywość i […]

Brak grafiki
Przykłady

Neologizmy [przykłady]

Neologizmy przykłady Neologizm stanowi innowację językową i powstaje w celu wzbogacenia leksyki danego języka. Bolesław Leśmian „Wieczór” (fragm.) Tylko brzoza, kwitnąc w światów mnóstwo, Całe swoje w snach odmilkłe brzóstwo Z nagłym szeptem wcudnia do strumienia, […]

Brak grafiki
Definicje

Neologizmy

Neologizm (z greckiego: neos = nowy + logos = słowo) to wyraz, wyrażenie, forma gramatyczna, znaczenie, konstrukcja składniowa nowo utworzona w danym języku. Neologizmy tworzy się głównie z konieczności nazwania nowych przedmiotów i pojęć. Rozróżniamy neologizmy: […]