Licz się ze słowami, czyli mów ładnie i poprawnie

Frontem do klienta

Dyskonty prześcigają się w reklamach, wg których łagodzą skutki inflacji. I to wszystko dla dobra klientów, szkoda tylko, że najbardziej zainteresowani tego nie odczuwają (jest po prostu tak dobrze, aż źle!). Mamy przykład  ceny ogórka, […]

Ciekawostki i nie tylko

Konserwanty

Niemcewicz był zwolennikiem konserwantów.

Ciekawostki i nie tylko

Szczeliny

 Łokietek był tak mały, że mieścił się w szczelinach Ojcowa.

Brak grafiki
Twórcy i ich biogramy

Św. Paweł [autor „Hymnu o miłości’)

Urodził się W Tarsie , w Grecji. Nadano mu imię Saul (po polski Szaweł). Rodzice zadbali o jego wykształcenie, zgodnie z wymogami religii żydowskiej. Szaweł uznawany był za człowieka wykształconego, uczonego. Był zdecydowanym przeciwnikiem nauki […]

Bohaterowie literaccy

Luperkowie [mitologia]

Kapłani Fauna jako boga chroniącego trzodę przed wilkami (Faunus Lupercus). Miejscem kultu tego bóstwa była grota Luperkal na zboczach Palatynu, w której, wg legendy, wilczyca wykarmiła Romusa i Romulusa. W czasie święta Luperkaliów, obchodzonego 15 […]

Ciekawostki i nie tylko

Ludi [mitologia]

Święta rzymskie ku czci niektórych bóstw lub w celu upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych. Przykłady: Ludi ku czci Apollina, święto obchodzone w lipcu, Ludi Cereales (lub Cerealia) – kwietniowe święto Ceres, Ludi Florales (lub Flara) – […]

Bohaterowie literaccy

Lucifer, Fosforos [mitologia]

Niosący światło. Gwiazda Poranna. Syn Eos i tytana Astrajosa (lub Kefalosa i Aurory). Ojciec Dajdaliona. Keykesa, Leukonoe, Hesperyd. Lucifer pojawia się na niebie przed wschodem słońca. Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły

O języku na języku

Biedować [synonimy]

Głodować. Żyć w biedzie. Być w nędzy. Pędzić biedny żywot. Nie mieć grosza. Ledwie wiązać koniec z końcem. Być w potrzebie. Być w krytycznym położeniu materialnym. [wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]

O języku na języku

Biedny [synonimy]

Goły. Nagi i bosy. Ubogi. Niezasobny. Niedostatni. Zubożały. Podupadły.