Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

Utwory liryczne Juliusza Słowackiego

Utwory liryczne („Rozłączenie”, „Hymn”, „Testament mój”): motyw wędrówki, „choroba wieku”, smutek i melancholia, rozrachunek z życiem, przesłanie dla potomnych.

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

Vulgata

Z łac. = rozpowszechniony. Przekład Biblii z hebrajskiego i greckiego na łacinę. Dokonany na zlecenie papieża Damazego I. Autorem przekładu był św. Hieronim , a dokonał tego pod koniec IV wieku. Jest to przekład uznany […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

Warstwowa budowa dzieła literackiego

Jedna z właściwości utworu literackiego wg koncepcji Romana Ingardena (1893-1970). Utwór literacki składa się z 4 warstw: warstwy brzmień słownych, warstwy znaczeń, warstwy wyglądów, warstwy przedmiotów przedstawionych, takich jak świat powieściowy, postaci, tło itp. Wszystkie […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

Wartość i wartościowanie

Elementy jakościowej oceny utworu literackiego. Wartość i wartościowanie są ze sobą nierozerwalnie sprzęgnięte, jednakże różne orientacje literaturoznawcze różnie pojmują istotę samej wartości. Dla szkół o charakterze formalistycznym wartość będzie zawsze związana z estetyczną urodą utworu […]

Czy tu - czy tam - czytam!

Wędrówka „Małego Księcia” po planetach

PLANETA KRÓLA żądza władzy, pragnienie podporządkowania sobie innych, rozkazywanie, nieznoszenie sprzeciwu, pragnienie wzbudzenia respektu, żądanie uznania za autorytet, pewna doza rozsądku („Należy wymagać tego, co można otrzymać”). PLANETA PRÓŻNEGO pustka wewnętrzna, próżność, pragnienie uznania, dążenie […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

Wędrówka Żydów do Ziemi Obiecanej [wydarzenia]

Wędrówka ta trwała 40 lat, najpierw pod przewodnictwem Abrahama, następnie Mojżesza, idąc z ziemi egipskiej do ziemi Kanaan (dzisiejsza Palestyna) przez Morze Czerwone i Górę Synaj. Powołanie Abrahama i przymierze Boga z narodem wybranym. Oddanie […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

William Szekspir [cechy jego dramatu]

Dramat Szekspira  odznacza się nowatorską formą, którą cechuje: Naruszenie klasycznej zasady trzech jedności: miejsca, czasu i akcji. Utwory Szekspira rozgrywają się w kilku przestrzeniach, akcja trwa nawet kilkanaście lat, a obok wątku głównego toczą się […]