O języku na języku

„Nie” z imiesłowami przymiotnikowymi

Lata 1997/1998  XX wieku to czas, kiedy Rada Języka Polskiego ujednoliciła pisownię cząstki „nie” z imiesłowami przymiotnikowymi. Wcześniej  o ich pisowni decydował sens użycia w danej wypowiedzi. Oddzielnie pisano, kiedy imiesłów zastępował czasownik, razem natomiast, […]

Język sprawozdawców sportowych

A kuku

  Atakujący zrobił prawdziwe „a kuku” przeciwnikom (siatkówka mężczyzn).

Licz się ze słowami, czyli mów ładnie i poprawnie

A nam jest szkoda…

Kończy się sezon truskawkowy, a tyle było pyszności. No i jak widać można było też zarobić nieco grosza, włąściciel plantacji  okazał się żartownisiem, szkoda że własnej fotki nie strzelił, prawdopodobnie przystojniak z  regionu truskawek! Na […]

Licz się ze słowami, czyli mów ładnie i poprawnie

A powinno!

Znaleźliśmy w sieci „dokument szkolny”., fragment pracy uczniowskiej, gdzie delikwent wyraził jasno swą opinię, że trudno mu napisać charakterystykę bohaterki, bo lektura  „Ania z Zielonego Wzgórza” nie jest  jego ulubioną książką.  Nauczycielka  opatrzyła wyznanie ucznia  […]

Brak grafiki
Fonetyka

A ścieśnione (pochylone)

Samogłoska występująca w gramatyce historycznej. Obecnie pojawia się jedynie w gwarach. Oznaczana jest znakiem á. Wymawiane jest jako dźwięk pośredni między „a”  a  „o”.

Brak grafiki
Fonetyka

ABC fonetyki

Fonetyka – zajmuje się badaniem zjawisk charakterystycznych dla tekstów języka mówionego (bada powstawanie głosek, omawia udział narządów mowy, wskazuje ich podział według różnych kryteriów). Głoska – najmniejszy, realny element języka mówionego, który wypowiadamy i słyszymy. […]

Język sprawozdawców sportowych

ABS

  Przyjmujący włączył ABS (siatkówka mężczyzn).

Język sprawozdawców sportowych

Absolutny

  Na pełnej wysokości wykonał wyjątkowo pełny cios (siatkówka mężczyzn).