Brak grafiki
Epoki

Tematy podejmowane przez twórców okresu romantyzmu

Miłość Temat zapoczątkowany przez dzieło „Cierpienia młodego Wertera”, gdzie wrażliwy, delikatny i nieszczęśliwie zakochany młodzieniec popełnia samobójstwo, staje się też wzorem dla większości kochanków i poetów. Przykład miłości, gdzie gorące uczucie łączy ludzi, ale konwenanse […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Kazania sejmowe” Piotra Skargi

“Kazania sejmowe” napisane zostały w 1597 roku. Nie zalicza się ich do literatury religijnej, nigdy nie wygłaszano ich na obradach sejmowych. Jest to traktat polityczny o przebudowie Rzeczypospolitej. Dominuje w nich ton proroczej groźby. Skarga […]

Brak grafiki
Twórcy i ich biogramy

Skarga Piotr

Piotr Skarga (Inna forma nazwiska Piotr Powęski, herbu Powęża) (2 lutego 1536, Grójec – 27 września 1612, Kraków) Polski jezuita zaangażowany w walkę z innowiercami, teolog, pisarz, kaznodzieja. Jedna z najwybitniejszych postaci kultury polskiej przełomu XXVI i […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Kołacze” Szymona Szymonowica

Tematem sielanki Szymona Szymonowica Kołacze są obrzędy weselne. Akcja utworu rozgrywa się na wsi, wśród prostych, wiejskich ludzi. Utwór jest scenką obrazującą przyjazd pana młodego do szlacheckiego dworku. Przedstawia także opis wesela i obrzędów weselnych. […]

Czy tu - czy tam - czytam!

„Żeńcy” Szymona Szymonowica

„Żeńcy” przedstawiają ciężki los (niedolę) chłopów w Polsce folwarczno-pańszczyźnianej. Bohaterkami są proste, wiejskie dziewczyny: Oluchna i Pietrucha. Musza odrobić pańszczyznę , a nadzoruje ich  Starosta (ekonom – urzędnik wiejski, zarządzający dobrami pana). Dziewczyny w trakcie […]

Brak grafiki
Twórcy i ich biogramy

Szymonowic Szymon

Szymon Szymonowic (Simon Simonides) (24 października 1558, Lwów, Ukraina – 5 maja 1629, Czernięcin pod Zamościem, Lubelszczyzna) Był Ormianinem, wykształconym mieszczaninem, który studiował w Akademii Krakowskiej,  gdzie uzyskał tytuł bakałarza (1577), później na uniwersytetach we Francji […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Postylla” Mikołaja Reja

„Postylla”  stanowi cykl kazań, Ich redakcja jest bardzo umiarkowana, Rej podjął w nich problematykę dobrych uczynków jako dowodu wiary, Polemizował z innymi w tym obszarze, wskazują, że „wiara bez uczynków miłosiernych, a uczynki bez wiary […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Żywot człowieka poczciwego” Mikołaja Reja

Utwór powstał około 1567 roku. Ma formę traktatu (rozprawy naukowej) podejmującej istotne problemy danej dziedziny wiedzy. Jest hołdem złożonym codzienności i drobnym zwykłym sprawom, ktore stanowią istotę życia człowieka. Pisany prozą, ukazuje wzór szlachcica-ziemianina. Przeznaczony […]