Czy tu - czy tam - czytam!

„Wołga, Wołga”

Znana pieśń, której istnieje kilka wersji. Powstała  1883 roku, jej autorem jest  Dimitr Sadownikow (ros. Дмитрий Николаевич Садовников (1847–1883). Pieśń z gatunku romansu cygańskiego zdobyła dużą popularność, jej głównym bohaterem jest Stieńka Razin, przywódca powstania […]

Brak grafiki
O języku na języku

Wypowiedź

Każda wypowiedź jest świadomym aktem woli mówiącego, dowodem jego inteligencji, wewnętrznego stosunku do poruszanej kwestii. Wymaga: refleksyjnego myślenia, od problemu do przypuszczeń z niego wynikających, konfrontacji ich z rzeczywistością i płynących  z tej konfrontacji wniosków […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„O poprawie Rzeczypospolitej” Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Odrodzenie to czas ożywienia myśli polityczno-społecznych. Humaniści tego okresu (np. Erazm z Rotterdamu czy Filip Melanchton) podważali średniowieczną nieomylność kościoła i głoszenie jedynej słusznej prawdy. Uznali, że wolnośc człowieka i prawo do dobrego życia to […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Serce roście” Jana Kochanowskiego

Utwór z gatunku filozoficzno-refleksyjnego. Wiersz ma budowę regularną, co podnosi jej muzyczność. Jest rytmiczny (można wykonać go wokalnie). „Serce roście” to pieśń II z Księgi pierwszej. Składa się z 2 części: I opisowa, z lirycznym […]

Brak grafiki
Epoki

O pieśniach [krótkie résumé]

Pieśni to dłuższe utwory wierszowane, często związane z muzyką, tańcem lub obrzędami świeckimi i religijnymi. Należą do gatunku poezji lirycznej, głownie śpiewanej, wzorowanej na utworach poetów starożytnych, np. Horacego. Liryczna forma pieśni umożliwia autorowi swojego […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Na Konrata” Jana Kochanowskiego

Krótka fraszka obyczajowa. Dotyczy zachowania przy stole biesiadnym. Autor zwraca uwagę na brak rozmowy towarzyskiej i milczenie Konrata. Ogłasza przypuszczenie, że delikwent ma „gębę” (wyrażenie gwarowe, nieeleganckie w towarzystwie, dopuszczalne w mowie potocznej) jedynie do […]

Czy tu - czy tam - czytam!

„Okularnik” Katarzyna Bonda

Proponujemy Wam kolejną książkę Katarzyny Bondy, będącą kontynuacją Znanego „Pochłaniacza”.  To kolejna literacka wycieczka na Podlasie, do „sympatycznego” miasteczka. Niestety,  tak tylko jest pozornie, bowiem  staje się ono miejscem naznaczonym krwią i porachunkami.  Dowiecie się  […]

Brak grafiki
O języku na języku

Obszary zainteresowania stylistyki językoznawczej

Stylistyka językoznawcza wyróżnia: język narodowy, język ogólny w odmianie mówionej i pisanej, język regionalny razem z dialektami i gwarami wiejskimi, gwary miejskie, żargony w regionalnych odmuianach.

Czy tu - czy tam - czytam!

„W morzu przegląda się gwiazdka srebrzysta”

Utwór „W morzu przegląda się gwiazdka srebrzysta” funkcjonuje w kilku wariantach i pod kilkoma tytułami, m. in. „Święta Łucja” czy „Santa Lucia”. Jako gatunek wskazuje się pieśń neapolitańską. Oryginalną melodię stworzył w 1848 roku  Teodoro […]